Dalam projek Big Data Big Plan diperlukan koordinasi antar lembaga, salah satu lembaga yang terkait dengan projek ini adalah LPM. rapat ini dihadiri oleh Kepala dan staf dari TIPD dan LPM

Seluruh keperluan standar dalam Big Data dibahas dan dijelaskan agar nantinya dapat dipaparkan dalam aplikasi secara menyeluruh dan rinci